Lövträdstam framför unga granar. Foto Michael Ekstrand

Vem berörs?

Du som handlar med virke, trävaror eller varor som består av delar av trä berörs av timmerförordningen.

Du räknas som verksamhetsutövare och ska uppfylla kraven i timmerförordningen om du

  • importerar virke eller trävaror från länder utanför EU och EES-området
  • är skogsägare som själv avverkar och säljer ditt virke
  • är köpare av stående skog som ska avverkas.

Om du köper och säljer produkter som redan finns på EU:s marknad räknas du som handlare enligt förordningen. Du måste då spara information om vem du har köpt produkterna av och vem du har sålt dem till. Om du säljer direkt till en konsument behöver du inte spara uppgifterna om vem du har sålt produkterna till.

Vilka produkter omfattas?

Exempel på produkter som omfattas av förordningen är rundvirke, brännved, sågade trävaror, plywood, spånskivor, trämöbler samt pappersmassa och papper.

  • Senast uppdaterad: 2019-01-31