Försöksportal

På försöksportalen delar skogsägare med sig av sina försök och erfarenheter av skogsskötsel.

Vi kan mycket om skog i Sverige, men ändå har vi bara skrapat på ytan. Varje skog är unik, och något som fungerar bra på ett ställe gör det inte alltid där förutsättningarna är annorlunda. Försöksportalen är ett sätt utveckla skogsskötseln och inspirera till att pröva någon av de skötselåtgärder som skogsägare runt om i landet delar med sig om. De kanske inte används så ofta, men rätt använda i rätt sammanhang kan de ge bra resultat.

Syftet med försöksportalen är att lära mer om skogsskötsel, främja en hög produktion och en bättre miljö i skogen. Både det som har fungerat väl och sådant som inte blev som det var tänkt. Det är därför gjorda försök publiceras. 

Se de publicerade försöken på Skogsägarens försöksportal

Du kan sortera fram försök efter var i landet det ligger (län) och vilken skogsskötselåtgärd det handlar om. Skogsstyrelsen gör ingen "lämplighetsbedömning" eller liknande av de inlagda försöken, utan de får tala för sig själva.

  • Senast uppdaterad: 2022-11-01