Kvinna står i trakthygge.

Ny som skogsägare

Är du nybliven skogsägare? Grattis! Att ta hand om och utveckla din skog kan ge både inkomster och livskvalitet. Men som skogsbrukare har du även skyldigheter och ansvar.

Du kanske redan har en klar uppfattning om vad du vill med din skog och hur du ska göra? Eller så är det här något helt nytt för dig. På den här sidan ger vi några tips till dig som är ny skogsägare.

Sätt upp ett mål

Skogen har många olika värden, till exempel ekonomiska, biologiska och kulturella. Den har också skönhetsvärden och är dessutom en plats för arbete, rekreation och återhämtning. Vilket mål du har med ditt skogsbruk kan handla om vilka av dessa värden du vill prioritera och utveckla. Vissa av värdena kan stå i konflikt med varandra medan andra är relativt lätta att kombinera på samma plats.

Ta reda på mer om din skog

Skogsstyrelsens e-tjänster, framförallt Mina sidor innehåller mycket information om din skog. Sidorna innehåller också många bra verktyg som underlättar planeringen för ditt skogsbruk.

Här kan du bland annat

  • se och skriva ut detaljerade kartor över din skog
  • rita in och planera åtgärder
  • hitta skogliga grunddata
  • skicka in avverkningsanmälan.

Skaffa dig en plan

En skogsbruksplan är ett jättebra stöd för att planera skötseln av skogen. Om planen är upprättad med dina mål som utgångspunkt blir den ditt redskap för att omsätta dina mål i praktiken. Planen ger också information om skogstillståndet, om åtgärdsbehov och om avverkningsmöjligheter.

Att ha en målklassad skogsbruksplan är ett krav för att bli miljöcertifierad.

Lägg upp ditt eget arbete

I samband med att en skogsfastighet byter ägare blir det ofta aktuellt med avverkningar och andra åtgärder. Fundera över vilka arbeten du kan göra själv och vilka du behöver beställa. Skogsbruksplanen ger hjälp för att bedöma behovet

Ta rätt hjälp

Som ny har du antagligen ingen etablerad relation med någon aktör när det gäller virkesförsäljning och/eller skogsvård. Ta kontakt med flera aktörer innan du bestämmer dig för vem du ska anlita. På så vis kan du både påverka priser och kostnader samt, kanske ännu viktigare, hitta en partner som är lyhörd för dina mål. Det är viktigt att du får information och råd anpassade utifrån dina behov och din kunskapsnivå.

Kontakta ditt distrikt

Har du frågor eller behöver rådgivning kring ditt nya skogsägande är du välkommen att kontakta det distrikt där du har din skog.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-10