Person som tittar in i kameran

Jämtland: Träff i fält om miljöhänsyn

22 maj - 22 maj

Välkommen till en träff i Brynje utanför Östersund den 22 maj om miljöhänsyn i skogen.

På den här fältträffen får du information om skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn och vikten av väl utförd miljöhänsyn. Träffen  fokuserar på naturvårdsarter och fridlysta arter som förekommer i kalkbarrskog. Exempel på aktuella arter i samband med träffen: norna och guckusko, blåsippa och kransmossa. 

  • Tid: 22 maj klockan 9-12
  • Plats: Brynje, utanför Östersund. Brynje ligger söder om väg 87.

Tag med fika eller matsäck.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 7 maj.

Anmälan till träff om miljöhänsyn

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet