Milsten.

Kulturarv

Forn- och kulturlämningar är spåren eller lämningarna efter människors verksamhet från stenålder till nutid. De visar hur de levde och brukade landskapet och skogen.

Sveriges skogar är fyllda av minnen efter våra förfäder. Minnen som skapats genom människors liv och arbete under flera tusen år. Spåren kan vara namn och traditioner knutna till en viss plats eller ett visst område, exempelvis torplämningar och fäbodar. 

Vissa saker är lätta att se. Annat ligger dolt under gräs och mossa. Där granskogen idag växer tät låg för bara 100 år sedan kanske ett litet torp med små odlingstegar och betande djur. På andra håll låg milröken tät. Alla visste var Petterssons kolbotten låg och varför platsen kallades "Fläsklådan".

Lokal kunskap riskerar att försvinna

Mycket av minnena håller på att glömmas bort. Många torp har förvandlats till små stenhögar som vi bara kan ana under mossan. Har vi tur lever de gamla namnen kvar på jaktpass eller som kuriosa på fastighetskartan. Men det blir allt färre som vet vad namnen betyder eller vilka som bodde där. I takt med att fastigheter byter ägare försvinner också den lokala kunskapen.

Ibland tycker vi att lämningarna ligger i vägen och att de är ett hinder för ett rationellt skogsbruk. Frågan många ställer sig är om vi verkligen måste spara allt.
De flesta av oss har på något sätt en historisk koppling till dessa lämningar. Det var här det moderna Sverige till stor del skapades. Hos torparna som bröt mark och skogsarbetarna som såg till att järnbruken fick träkol till sina ugnar.

Visa hänsyn till förfäder

Att inte visa hänsyn till forn- och kultur lämningar innebär samtidigt att vi inte visar hänsyn till tidigare generationers arbete. Även våra förfäder behövde förhålla sig till forn- och kulturlämningar. Mycket har försvunnit genom århundradena men fortfarande finns mycket kvar att både uppleva och upptäcka. Det kan vi tacka dem som en gång valde att ta hänsyn för. Även då lämningarna låg i vägen för plogen.

... och de som kommer sedan

Hänsyn till forn- och kulturlämningar innebär också hänsyn till kommande generationer. För visst vill vi att även våra barn och barnbarn ska kunna uppleva och upptäcka det som vi idag kan göra i skogen. Vi behöver kulturarvet för att klara morgondagens utveckling.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-26