Milsten.  Foto: Michael Ekstrand

Kulturlämningar

Kulturlämningar är spår efter människors verksamhet från stenålder till nutid. De visar hur människorna levde och brukade landskapet och skogen.

Sveriges skogar är fyllda av minnen efter människors liv och arbete under flera tusen år. Det kan vara exempelvis gravar, röjningsrösen, torplämningar och fäbodar. Det kan också vara namn och traditioner knutna till en viss plats eller ett visst område. 

Vissa saker är lätta att se. Annat ligger dolt under gräs och mossa. Där granskogen idag växer tät låg för bara 100 år sedan kanske ett litet torp med små odlingstegar och betande djur. Längre in i skogen låg milröken tät. Alla visste var Petterssons kolbotten låg och varför platsen kallades "Fläsklådan".

Lokal kunskap riskerar att försvinna

Många av minnena håller på att glömmas bort och försvinna. Många torp har förvandlats till stenhögar som vi bara kan ana under mossan. Har vi tur lever de gamla namnen kvar på jaktpass eller som kuriosa på fastighetskartan. Men det blir allt färre som vet vad namnen betyder eller vilka som bodde där. I takt med att fastigheter byter ägare försvinner också den lokala kunskapen.

Ibland tycker vi att lämningarna ligger i vägen och att de är ett hinder för ett rationellt skogsbruk. Många frågar om vi verkligen måste spara allt. Detta gäller framför allt de sentida lämningarna, de vi kallar övriga kulturhistoriska lämningar.

De flesta av oss har på något sätt en historisk koppling till dessa lämningar. Det var här det moderna Sverige till stor del byggdes upp. Hos torparna som bröt mark och skogsarbetarna som såg till att järnbruken fick träkol till sina ugnar.

Visa hänsyn till tidigare generationer

Att visa hänsyn till kulturlämningar innebär samtidigt att visa hänsyn till tidigare generationers arbete. Även de hade att förhålla sig till äldre tiders lämningar. Mycket har försvunnit genom århundradena men fortfarande finns mycket kvar att både uppleva och upptäcka. Det kan vi tacka dem som en gång valde att visa hänsyn. Även då lämningarna låg i vägen för plogen.

Visa hänsyn till kommande generationer

Hänsyn till kulturlämningar innebär också hänsyn gentemot kommande generationer. För visst vill vi att även våra barn och barnbarn ska kunna uppleva och upptäcka allt det som vi kan upptäcka i dagens skogar?

  • Senast uppdaterad: 2023-07-04