Trädfällning med motorsåg.

Sysselsättning i skogsbruket

Skogsstyrelsen gör tre undersökningar om sysselsättning i skogsbruket. En undersökning rör skogsentreprenörer. De två andra rör stor- respektive småskaligt skogsbruk.

Undersökningen om det storskaliga skogsbruket är en totalundersökning. Den omfattar ca 130 företag. I undersökningarna om det småskaliga skogsbruket och entreprenörerna ingår ett stickprov av företag.

Resultaten visar hur många som arbetar i skogsbruket och antalet arbetade timmar. Vi redovisar resultaten per utförare, anställningsform, kön, kategori av arbete, företagskategori och antal anställda. Resultaten visas per län, landsdel och för hela landet.

Undersökningarna ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer;

  • JO0501 Storskaligt skogsbruk
  • JO0504 Skogsentreprenörer
  • JO0304 Småskaligt skogsbruk
  • Senast uppdaterad: 2018-10-08