Skotare i gallring, Småland

Sysselsättning i skogsbruket

Skogsstyrelsen gör tre undersökningar om sysselsättning i skogsbruket. En undersökning rör skogsentreprenörer. De två andra rör stor- respektive småskaligt skogsbruk.

Undersökningen om det storskaliga skogsbruket är en totalundersökning. Den omfattar ca 130 företag. I undersökningarna om det småskaliga skogsbruket och entreprenörerna ingår ett stickprov av företag.

Resultaten visar antal sysselsatta personer och antal arbetade timmar. Vi redovisar resultaten per utförare, anställningsform, kön, kategori av arbete, företagskategori och antal anställda. Resultaten visas per län, landsdel och för hela landet.

Undersökningarna ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer;

  • JO0501 Storskaligt skogsbruk
  • JO0504 Skogsentreprenörer
  • JO0304 Småskaligt skogsbruk
  • Senast uppdaterad: 2017-03-20