Skogsbrad. Foto: Johan Nitare

Skogsbränder

Du kan minska riskerna för brand i din skog om du förbereder dig. Följ brandriskvarningarna och anpassa dina aktiviteter efter dessa.

När brandriskkartorna visar extremt hög brandrisk bör du avbryta arbetet i skogen. Vid måttlig brandrisk kan andra åtgärder av mer förebyggande karaktär bli aktuella.

Exempel på åtgärder kan vara att

 • ta med brandvakt
 • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
 • byta till andra objekt
 • undvik att arbeta ensam.

Webbappen

Vid händelse av brand kan vår webbapp fungera som ett stöd. Där får du snabb tillgång till kartor över skog och mark som till exempel terräng, markfuktighet, skogens höjd och täthet, nyligen gjorda avverkningar, flygbilder och vägar. Kartorna kräver tillgång till mobiltäckning då off-line stöd saknas.

Riskfaktorerna ändras under sommaren

På våren är det torra fjolårsgräset en riskfaktor för brand i skogen. Värme och torka gör att gräsbrand lätt kan uppstå av en liten gnista. Problemet med torrt gräs minskar gradvis under försommaren, Nytt grönt gräs tar vid där det gamla bryts ned. Växande gräs är fuktigt och inte lika brännbart. Senare på sommaren torkar lavar och mossor lätt ut i torrare områden och det bidrar till en ökad mängd av brännbart material.

Alla former av skogsarbete innebär brandrisker, även en röj- eller motorsåg kan skapa en stor brand. När brandriskerna är höga krävs det att alla är extra försiktiga. En krossad glasflaska eller en slängd cigarettfimp är tillräckligt för att det kan bli en katastrof.

Förbered alltid hur du kan larma 112:

 • Kontrollera vilka koordinater det är till platsen där du arbetar. 
 • Kontrollera var det finns platser där mobilen har täckning innan du startar arbetet.
 • Tänk igenom hur du kan beskriva vägen till platsen om du behöver larma.
 • Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter till dig och övriga på platsen om du larmar. Då kan räddningstjänst kontakta er via uppgift från 112 om de behöver mer uppgifter.
 • Förbered och anpassa arbeten efter risknivåerna
 • Det kan vara ett alternativ att flytta arbetet till områden med god växtlighet. De är normalt känsliga områden där det lätt kan bli körskador på grund av vatten nära markytan. De kan då passa bättre att arbeta i när det är extra torrt.
 • Välj om möjligt områden där skogsmaskiner kan komma fram på smidigt sätt utan att bända och bryta sig fram över steniga områden. Metall mot sten ger lätt gnistbildningar.Undvik att arbeta på platser som är svårtillgängliga. Om ett litet tillbud inträffar är det svårt att upptäcka och släcka om det är svårtillgängligt område och då ökar risken att det blir en stor brand.
 • Om andra följer med dig ut i skogen, till exempel grannen eller familjemedlemmar. Se till att alla som är med kan beskriva var ni är. 
 • Skogsmaskiner och traktorer har givetvis med sig brandsläckare monterade på maskinen. Men även mindre maskiner som terränghjulingar bör ha brandsläckare monterade. Om du kör med motorsåg/röjsåg kan du ha med en mindre brandsläckare på rastplatsen. Det gör att du kan agera snabbt om exempelvis sågen tar eld. Tala med ditt försäkringsbolag om vad det finns för utbud av små släckare som du kan ta med i en väska eller ryggsäck.

Var extra uppmärksam när det är brandfara

När du avslutar dagens arbete. Se över hela området du arbetat i samt kontrollera maskinen innan du åker hem. En liten brandhärd är lätt att släcka om du upptäcker den i tid.

Håll maskiner rena från skräp och olja. Det tar inte många minuter att borsta av torrt material från en maskin samt att torka av olja och fett som kan ansamlas kring hydraulslangar etc. På en ren maskin syns nya skador och läckage av brännbara oljor.

Om du är anställd eller kör egen skogsmaskin

 • se till att brandsläckare är fyllda och kontrollerade.
 • var uppmärksam på brandvarningar.
 • ställ gärna frågor till markägaren/uppdragsgivare, arbetsgivaren eller räddningstjänst om hur du ska agera när det finns brandrisker.
 • Senast uppdaterad: 2017-03-22