Fjällnära skog

Gödsling

Skogsgödsling med kväve är nästan alltid en lönsam åtgärd. Dessutom gör den ökade tillväxten att mer koldioxid tas upp av träden och att kol lagras i träd och mark.

Gödsling kan också påverka  miljön negativt. Planera därför din gödsling noga och markera var du inte ska gödsla.