Fjällnära skog

Gödsling

Skogsgödsling med kväve är nästan alltid en lönsam åtgärd. Dessutom gör den ökade tillväxten att mer koldioxid tas upp av träden och att kol lagras i träd och mark.

Gödsling kan också påverka  miljön negativt. Planera därför din gödsling noga och markera var du inte ska gödsla. På de här sidorna kan du läsa mer om detta. 

  • Senast uppdaterad: 2022-03-23