Producera och sälja skogsodlingsmaterial

Du måste vara registrerad och betala en avgift om du producerar och saluför skogsodlingsmaterial.

Om du producerar och/eller saluför skogsodlingsmaterial yrkesmässigt ska du eller ditt företag finnas med i Skogsstyrelsens register över företag som producerar och saluför skogsodlingsmaterial. Om du inte finns med i registret ska du lämna in en anmälan om registrering till Skogsstyrelsen. Se anmälningsblankett och registret över företag som producerar och saluför skogsodlingsmaterial under Relaterade dokument.

Årlig avgift

Du som är registrerad måste betala en årlig grundavgift till Skogsstyrelsen. Grundavgiften är 13000 kronor om du har en sammanlagd årlig försäljning och/eller produktion över 10 miljoner plantor. Om produktionen eller försäljningen är lägre är avgiften 4500 kronor. Mer information finns i anmälningsblanketten.

Skogsstyrelsen gör tillsynsbesök

Varje år får några företag besök av Skogsstyrelsen. Då kontrollerar vi att företaget följer de regler som finns för produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial.

Om du får ett tillsynsbesök måste du betala en tillsynsavgift på 6000 kronor vilket faktureras i efterhand.

Du behöver känna till regelverket

Regelverket omfattar bestämmelser om frökällor och kategorier av skogsodlingsmaterial, stambrev, in- och utförsel av skogsodlingsmaterial mellan EU-länder och import från tredje land, kvalitetskrav vid saluföring, och krav på märkning och dokumentation vid saluföring av skogsodlingsmaterial. 

  • Senast uppdaterad: 2021-08-12