En manlig skogsarbetare, klädd i orange arbetskläder står med röjsågen och ser ut över en lövskog. Foto: Jenny Leyman

Åtgärder i skogsbruket 2023

Har du fått brev om att delta i undersökningen Åtgärder i skogsbruket? Här finns instruktioner och inloggningssida till webbenkäten.

För att komma till webbenkäten klickar du på rutan "Svara på enkäten" på den här sidan.

Inloggningsuppgifterna till enkäten finns på brevet som du fick i brevlådan.

Stort tack för din medverkan!

Instruktion

  • Frågorna i enkäten handlar om ditt skogsbruk och vilka åtgärder som genomförts under 2023 som till exempel slutavverkning, gallring, plantering eller markberedning.
  • Om inga åtgärder genomförts under 2023 är det ändå mycket betydelsefullt att du loggar in och svarar på enkäten.

En beskrivning av de frågor som efterfrågas finns nedan. Ta gärna hjälp av den!

Instruktioner finns även i webbenkäten.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-08