Inrätta och hantera extern visselblåsarfunktion

Skogsstyrelsen har ett utpekat ansvar att tillhandahålla en kanal för visselblåsaranmälningar inom miljöskyddsområdet.

Uppdragskälla: Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Uppdraget ska rapporteras årligen till EU-kommissionen via Arbetsmiljöverket.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-07