Klimatanpassning

Skogsstyrelsen och ett flertal andra myndigheter ska fortlöpande arbeta med klimatanpassning.

Under 2019 tog Skogsstyrelsen fram mål för myndighetens arbete med klimatanpassning och en handlingsplan presenterades i januari 2020 (se länk).

Skogsstyrelsens fortsatta arbete med klimatanpassning ska årligen redovisas enligt anvisningar från SMHI.

Uppdraget följer av förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

  • Senast uppdaterad: 2020-02-07