Klimatanpassning

Skogsstyrelsen och ett flertal andra myndigheter ska fortlöpande arbeta med klimatanpassning.

Under 2019 tog Skogsstyrelsen fram effektmål för klimatanpassning, förslag på anpassningsåtgärder samt en handlingsplan för hur Skogsstyrelsen ska verka för att nå målen. Målen bygger på en klimat- och sårbarhetsanalys för skogssektorn.

Skogsstyrelsens fortsatta arbete med klimatanpassning inklusive måluppföljning redovisas årligen enligt anvisningar från SMHI.

Uppdraget följer av förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-12