Ett gäng nyfikna renar i vacker snörik skog. Foto: BJORN JOHANSSON/MostPhotos

Förvalta avtal om renbetesmark som upprättats genom Härjedalsförhandlingarna

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att fortsätta förvalta de avtal som upprättats som ett resultat av Härjedalsförhandlingarna gällande renbete på vinterbetesmarker och åretruntmarker.

Skogsstyrelsen ska fortsätta bistå berörda myndigheter i arbetet.

Skogsstyrelsen ska redovisa sina insatser till Länsstyrelsen i Jämtlands län senast den 15 september 2024.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-03