Regelförenkling

Skogsstyrelsen ska stärka och påskynda arbetet med regelförenklingar för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot företagen.

Skogsstyrelsen ska med utgångspunkt i myndighetens pågående förenklingsarbete redovisa hur myndigheten har arbetat med förenkling av föreskrifter och andra regelverk. En delredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2025 till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). Skogsstyrelsen ska senast den 15 mars 2026 lämna en slutredovisning till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). Slutredovisningen ska även innehålla myndighetens förslag om fortsatta insatser inom förenklingsarbetet.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-02