Bistå Miljömålsrådet

Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 17 nationella myndigheter, en representant för Sametinget och en landshövding som företräder länsstyrelserna.

Skogsstyrelsen ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som presenteras i Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 1 mars varje år.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2014-12-18, nytt regeringsbeslut 2018-06-07 respektive 2022-02-10.

Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete 2026-05-06.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-02