Vara behörig myndighet enligt EU-förordning 2018/1724 om en gemensam digital ingång

Skogsstyrelsen ska bland annat samla e-tjänster från olika myndigheter för att underlätta fri rörlighet inom EU.

Myndigheten för digital förvaltning har ett samordningsansvar. Uppdraget gäller tills vidare.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut I2020/03233; I2021/02831

  • Senast uppdaterad: 2023-12-06