Rönnbär.

Det nationella skogsprogrammet

I maj 2018 fattade regeringen beslut om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Skogsprogrammets vision är: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet. Det handlar bland annat om att bistå i genomförandet.

  • Senast uppdaterad: 2022-03-28