Rönnbär.

Det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag som kopplar till det nationella skogsprogrammet. Det handlar bland annat om att bistå i genomförandet.

Skogsstyrelsens regeringsuppdrag inom ramen för det nationella skogsprogrammet:

  • Nationellt skogsprogram. Redovisa hur Skogsstyrelsen medverkat i arbetet med att skapa ett skogsprogram
  • Bistå i genomförande av skogsprogrammet
  • Rådgivning om ett hållbart skogsbruk
  • Stöd till regionala insatser
  • Föreslå åtgärder för en jämställd skogssektor
  • En sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark
  • Bistå i arbetet inom internationella skogsfrågor
  • Skogsakademi för beslutsfattare
  • Senast uppdaterad: 2020-02-06