Underlag för kostnadseffektivt genomförande av förnybartdirektivet

Skogsstyrelsen ska i samverkan med Naturvårdsverket lämna förslag till nationell definition av gammal skog (”old growth forest”) i skogsvårdslagstiftningen samt klassificeringskriterier för sådan skog och för urskog. Kriterierna ska inte definiera kategorin naturskogar.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-02