Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Skogsstyrelsen ska förebygga och övervaka skogsskador. Skogsstyrelsen ska också bekämpa granbarkborre i skyddade områden som myndigheten ansvarar för.

Skogsstyrelsen ska förebygga och övervaka skogsskador orsakade av stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt med mera. Skogsstyrelsen ska samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa granbarkborre samt samverka med berörda intressenter.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2024.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06