Förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Skogsstyrelsen ska förebygga och övervaka skogsskador. Skogsstyrelsen ska också bekämpa granbarkborre i skyddade områden som myndigheten ansvarar för.

I uppdraget ingår även att samordna berörda myndigheters arbete med att bekämpa granbarkborre samt samverka med berörda intressenter.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-02-24