Arbete ute i skogsmiljö. Foto: Anna Pettersson

Jobba hos oss

Vill du vara med och arbeta för ett hållbart skogsbruk?

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som handlar om skog. Det växer skog på mer än hälften av Sveriges yta. Vår uppgift är att se till att skogens många värden tas till vara på ett bra sätt av de som äger och brukar den.

Vill du jobba med Sveriges viktigaste naturtillgång tillsammans med oss? Vi behöver många olika kompetenser, både generalister och specialister.

För att jobba hos oss bör du ha rätt kompetens för uppgiften, vara engagerad, tycka om att ta eget ansvar och ha lätt för att samarbeta med andra.

Vår breda verksamhet ger dig tillgång till ett omväxlande och intressant arbete, kunniga och trevliga kollegor samt kontinuerlig kompetensutveckling.

Goda arbetsvillkor

Att arbeta hos oss ska vara bra för både din personliga och din yrkesmässiga utveckling. Vi erbjuder goda arbetsvillkor som ger dig möjlighet att kombinera yrkesliv med privatliv, till exempel:

  • Upp till sju veckors semester
  • Stöd till friskvårdsaktiviteter
  • Löneutfyllnad vid sjukdom och föräldrapenning utöver Försäkringskassans ersättning
  • Rätt att jobba deltid till utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
  • Subventionerad läkarvård och läkemedelsersättning
  • Regelbunden kompetensutveckling
  • Flera möjligheter till löneväxling
  • Möjlighet till distansarbete