Uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska se över den nationella strategin för formellt skydd av skog och särskilt beakta hur äganderättsperspektivet ska stärkas, nya skyddsformer användas och hur frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas.

Uppdraget ska genomföras i dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, miljöorganisationer och berörda myndigheter.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2022-06-09

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska senast 2025-03-31 lämna en utvärdering av det nya arbetssättet.

  • Senast uppdaterad: 2022-06-17