Lunchwebbinarium 11 december, Delmål för en jämställd skogssektor

Webbinarium om delmål för en jämställd skogssektor

Nyhet - 04 december 2023

Skogssektorn är ojämställd, det visar både statistik och vittnesmål. Men hur ser problembilden ut för skogliga utbildningar, för ett arbetsliv i skogsbranschen och för den som äger skog? På lunchwebbinariet den 11 december, kl. 11:30-13:00, ger Skogssektorns jämställdhetsråd några svar på dessa frågor och presenterar de fördjupade beskrivningarna av delmålen.

Lunchwebbinariumet sänds via Zoom och är öppet för alla, ingen anmälan krävs. Det kommer spelas in och publiceras på SLU Play. Länken är öppen från klockan 11.25.

Passcode: jamstalld

Program

11:30 Presentation av delmål Jämställd utbildning: Elias Andersson, ordförande för arbetsgruppen Jämställd utbildning och vice dekan på SLU Idag finns det inga formella hinder eller skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till skogliga utbildningar. Däremot har kvinnor och män olika förutsättningar, villkor och möjligheter, vilket innebär att utbildningarna på olika sätt är ojämställda.
12:00 Presentation av delmål Jämställt enskilt skogsägande: Lotta Lyrå, ordförande för arbetsgruppen Jämställt enskilt skogsägande och VD och koncernchef Södra skogsägarna Män äger mer skog än kvinnor och utvecklingen går åt fel håll samtidigt som män och kvinnor har olika ekonomiska förutsättningar att bli skogsägare. Branschen har en tydlig maskulinitetsnorm och representationen präglas av den maskulinitetsnormen.
12:30 Presentation av delmål Jämställt arbetsliv: Sören Petersson, ordförande för arbetsgruppen Jämställt arbetsliv och affärsområdeschef Skog, Holmen Begränsande könsnormer och en machokultur finns i alla delar av skogssektorn. Skogsbruket sysselsätter sex gånger fler män än kvinnor och män är överrepresenterade i beslutsfattande ställning.

 

 

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30