Kalhygge med uppvuxet sly. Foto: Mostphotos Lars Johansson

Avverkningsstatistik från SLU Riksskogstaxeringen

23 maj

Produktnummer JO0312