Kalhygge med uppvuxet sly. Foto: Mostphotos Lars Johansson

Avverkningsstatistik

04 juni

Slutlig avverkning 2022 och preliminär statistik för 2023

Produktnummer JO0312