Grillplats och vindskydd i tallskog. Foto: Nicola Karlsson

Våra skogsfastigheter i mellersta Sverige

Skogsstyrelsen har tre fastigheter i de mellersta delarna av Sverige. De ligger i kommunerna Karlstad, Bollnäs och Falun. Totalt förvaltar vi cirka 883 hektar för de här fastigheterna. Till största delen består marken av produktiv skogsmark.

Landviken 3:1 i Värmland

Landviken är ett väl frekventerat besöksmål med vandringsleder både i naturreservatet och inom den övriga delen av fastigheten. Totalt består fastigheten av cirka 350 hektar, varav 162 hektar skog med restriktion finns inom naturreservat.

Rankhyttan 7:1 i Dalarna

Fastigheten köptes av Skogsstyrelsen 1919. Totalt består den av 456 hektar, varav 371 hektar är produktiv skogsmark. Det är till 63 procent tall på fastigheten.

Fastigheten används bland annat för utbildningar, som inspirationsyta och för samverkan.

Vik 6:2 i Gävleborg

Fastigheten har varit i Skogsstyrelsens ägo sedan 1933. Den består av 77 hektar, varav 64 hektar produktiv skog. Det finns 4,8 hektar nyckelbiotop och 3,6 hektar biotopskyddsområde på fastigheten.

Det går en naturskön vandringsled genom fastigheten och det finns även tre vindskydd med grillplats.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-06