Remiss: Förslag till reviderad nationell strategi för formellt skydd av skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har sett över den nationella strategin för formellt skydd av skog. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 10 maj 2024.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en reviderad nationell strategi för formellt skydd av skog. Enligt uppdraget ska översynen särskilt beakta hur äganderättsperspektivet ska stärkas, nya skyddsformer användas och hur frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas. Vidare ska det fjällnära området omfattas av strategin.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-04