Vad händer efter din ansökan?

Efter genomgång av samtliga ansökningar kallar vi dem som bäst matchar de krav vi ställer på tjänsten till en anställningsintervju.

Anställningsintervjun

Intervjun tar mellan en och två timmar. Passa på och ställ frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar över under intervjun. Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker. Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer att bland annat att ställa frågor kring hur du tidigare hanterat liknande situationer som du kan ställas inför på jobbet hos oss. Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover eller arbetspsykologiskt personlighetstest (JobMatch Talent). Om något av det är aktuellt så får du information om det i samband med att du blir kallad till intervju.

Reseersättning

Om du har varit på intervju och bor på annan ort har du rätt att få ersättning för din resa av oss eller av Arbetsförmedlingen om du är inskriven där. 

Referenstagning

Efter att du blivit intervjuad tar vi alltid referenser. Oftast tar vi minst två referenser per kandidat. Referensen ska helst vara någon som känner dig väl yrkesmässigt. Tänk gärna ut gärna lämpliga referenser vi kan kontakta. 

Efter intervjun

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Blir du inte kallad till intervju kommer du att få ett svarsmail när tillsättningen är klar.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det genom att skriva till: Statens överklagandenämnd, Box 2218, 103 15 Stockholm. Vi vill även att du skickar ditt överklagande till Skogsstyrelsen 551 83, Jönköping. I skrivelsen anger du beslutets diarienummer så vi vet vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Skogsstyrelsen i Jönköping inom tre veckor från den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avbruten rekrytering går inte att överklaga.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-05