Filmklipp från en av filmerna om hyggesfritt. Fyra män gör i en höstig lövskog.

Filmer om hyggesfritt skogsbruk

Vad är hyggesfritt skogsbruk, vad ska du tänka på när du väljer hyggesfri metod och hur kan hyggesfritt skogsbruk bedrivas med hänsyn till skogens olika värden? Det och mycket mer kan du lära dig i våra filmer om hyggesfritt skogsbruk.

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. I den här filmserien belyser vi olika aspekter inom ett hyggesfritt brukande.

Du får dels lära dig mer om hur vi ser på hyggesfritt skogsbruk och vad vi menar med hyggesfritt skogsbruk. Vi förklarar vad skogsvårdslagen säger om hyggesfritt skogsbruk och berättar om de olika hyggesfria metoderna och vilken metod som passar vid olika förutsättningar.

Du får också några exempel på värden som kan göra att du väljer ett hyggesfri alternativ. Du har kanske en skog som ligger i ett område som nyttjas inom renskötsel och funderar på vilka fördelar hyggesfritt skogsbruk kan ha för renskötseln? Eller så är du skogsägare i södra Sverige och vill lära dig mer om hur du kan sköta din sydsvenska blandskog med hjälp av hyggesfria metoder. Vi berättar också om hur vattnet i skogen påverkas av hyggesfria metoder och hur hyggesfritt skogsbruk kan bedrivas med hänsyn till skogens sociala värden.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-10