Person som tittar med lupp på  en trädstam.

Kronoberg: Fältkurs om särskilt viktiga arter

15 maj - 15 maj

Välkommen till en kurs i Alvesta om särskilt viktiga arter den 15 maj.

Den senaste tidens snabba rättsutveckling kring fridlysta arter har fått en stor påverkan på Sveriges skogsbruk.

Skogsstyrelsen bjuder in till ett antal digitala kurser samt fältkurser där du får lära dig mer om arters biologi och hur du kan tänka kring arthänsyn i skogsbruket. Du får även lära dig mer om vilka krav som ställs på skogsbruket vid en avverkning.

Vid fältkurserna kommer du få kunskap om särskilt viktiga arter i det geografiska område som du främst verkar inom. Du kommer få kunskap om vilken hänsyn du behöver ta till dessa arter både ur ett ekologiskt perspektiv samt utifrån de regelverk som berör arterna. Det är önskvärt att du deltar på en digital kurs innan fältkursen.

Den här kursen genomförs i Alvesta den 15 maj kl. 9-15. Vi bjuder på lunch och fika. 

Det går tyvärr inte längre att anmäla sig till den här kursen då den är fullsatt.

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet