Person som tittar uppåt.

Gotland: Naturvårdande skötsel i barrskog

30 maj - 30 maj

Välkommen till en fältkurs om naturvårdande skötsel i Hejdes på Gotland den 30 maj.

Få en djupare förståelse för skötselåtgärdernas påverkan på skogar som präglats av brand, vattenstörning eller bete.

Utforska bristen på biologiskt värdefulla strukturer i dagens produktionsbestånd och lär dig praktiska åtgärder för att återskapa dem.

Lämpliga skötselåtgärder anpassas efter lokala variationer i skogslandskapet.

  • Tid: 30 maj klockan 9-15
  • Plats: Hejdes, Gotland

Skogsstyrelsen bjuder på fika. Ta med egen lunch.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 27 maj.

Anmälan till kurs om naturvårdande skötsel

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet