Person som tittar med lupp på  en trädstam.

Blekinge: Fältkurs om särskilt viktiga arter

21 maj - 21 maj

Välkommen till en kurs i Ronneby om särskilt viktiga arter den 21 maj.

Den senaste tidens snabba rättsutveckling kring fridlysta arter har fått en stor påverkan på Sveriges skogsbruk.

Skogsstyrelsen bjuder in till ett antal digitala kurser samt fältkurser där du får lära dig mer om arters biologi och hur du kan tänka kring arthänsyn i skogsbruket. Du får även lära dig mer om vilka krav som ställs på skogsbruket vid en avverkning.

Vid fältkurserna kommer du få kunskap om särskilt viktiga arter i det geografiska område som du främst verkar inom. Du kommer få kunskap om vilken hänsyn du behöver ta till dessa arter både ur ett ekologiskt perspektiv samt utifrån de regelverk som berör arterna. Det är önskvärt att du deltar på en digital kurs innan fältkursen.

Den här kursen genomförs i Ronneby den 21 maj kl. 9-15. Vi bjuder på lunch och fika. 

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 16 maj.

Anmälan till kursen om särskilt viktiga arter

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet