Person med skyddshjälm i skog.

Västernorrland: Kurs i lövskogsskötsel

14 maj - 14 maj

Vill du lära dig mer om hur du sköter din lövskog? Välkommen på kurs i Härnösand den 14 maj!

Vid den här kursen fokuserar vi på hur du på bästa sätt kan sköta våra vanligaste lövträd. Vi pratar både om rena lövbestånd och om hur du kan öka andelen lövträd i barrskogen.

Träffen hålls i fält i Härnösand den 14 maj kl. 17-21.30. Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 9 maj.

Anmälan till kurs i lövskogsskötsel

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet