Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Har du ett projekt?

Har du ett projekt som arbetar mot samma mål som Grip on Life, eller är du på gång att starta ett? Kanske arbetar du med restaurering av våtmarker och vattendrag, eller naturvårdande skötsel? Läs mer om våra kompletterande projekt och hur du kan söka finansiering för dem.

Trots att Grip on Life är ett stort projekt kommer vi inte att på egen hand kunna uppfylla alla mål i den svenska PAF:en (prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000). Därför vill vi hitta fler projekt och initiativ som stödjer genomförandet av Grip on Life och PAF. Sådana projekt kallar vi för kompletterande projekt.

Har du ett pågående eller håller på att starta ett projekt som arbetar med åtgärder som exempelvis restaurering, naturvårdande skötsel, eller andra aktiviteter som stödjer genomförandet av PAF? Då kan ditt projekt vara ett kompletterande projekt till Grip on Life! Besvara frågorna i checklistan och skicka svaren i ett mejl till Elisabet Andersson så gör hon en bedömning. 

Checklista

 1. Stödjer projektet genomförandet av PAF? 
  Om ja – motivera på vilket sätt. 
  Om nej – projektet är troligen inte ett lämpligt kompletterande projekt.

 2. Vilket/vilka teman inom Grip on Life kan projektet passa in i?
  Temana är Förbättra bevarandestatusen för Natura 2000-områden, Kunskapsuppbyggnad och kapacitet att genomföra åtgärder, Bättre samverkan och Tillämpa ny kunskap.

 3. Vilka nyttor kan projektet ge Grip on Life?

 4. Vilken finansieringskälla har projektet?

 5. Under vilken tidsperiod genomförs projektet?

 6. Vilken totalbudget har projektet?

 7. Vem är kontaktperson för projektet?

Finansiering

Du kan hitta bidrag för att finansiera ditt projekt i vår finansieringsdatabas. Där har vi sammanställt de bidrag som finns att söka för myndigheter, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering.

 • Senast uppdaterad: 2021-05-05