Ett Natura 2000-vattendrag

GRIP on LIFE

I projektet Grip on Life IP arbetar myndigheter, skogsägare och intresseorganisationer tillsammans för att bevara värdefulla vattendrag och våtmarker. Vi vill kunna fortsätta använda våra naturresurser på ett klokt och miljövänligt sätt, så att viktiga miljöer bevaras och finns kvar i framtiden.

Vattendrag och våtmarker är viktiga livsmiljöer för många växter och djur, men även värdefulla för oss människor då vi använder dem för friluftsliv, avkoppling och nöje. Vattendrag och våtmarker har också andra viktiga funktioner, till exempel kan de rena vatten, ta upp koldioxid och hjälpa till att förhindra översvämning.

I Sverige finns mycket vatten och det är lätt att ta vårt vatten för givet. Men det finns vattendrag och våtmarker som är negativt påverkade och i värsta fall kan viktiga miljöer försvinna och flera arter som lever där är hotade.

Grip on Life är en gemensam insats för framtiden - vi återställer våtmarker, restaurerar vattendrag och hittar nya sätt att bruka skogen som hjälper till att säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

  • Senast uppdaterad: 2018-06-21