Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

GRIP on LIFE

I projektet Grip on Life IP arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att värna värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet. Vi vill kunna fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt, så att viktiga livsmiljöer för djur och växter bevaras och finns kvar i framtiden.

Grip on Life handlar mycket om att utveckla nya och bättre metoder för exempelvis skogsbruk, skogsskötsel samt restaurering av vattendrag och våtmarker. Ett sätt att göra detta är att visa goda exempel. Vi gör därför ett antal demonstationsområden där vi exempelvis visar metoder för god miljöhänsyn vid skogsbruk, hur man lägger igen diken och återskapar våtmarker.

Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, samtidigt som vi kan fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt. Genom att bidra med ny kunskap och nya metoder hjälper vi till att säkra framtiden för bäckar, älvar, sjösystem och våtmarker över hela landet.

Friskrivningsklausul

Skogsstyrelsen har hela ansvaret för innehållet (text och bilder) på denna webbplats. Innehållet ska inte tolkas som Europeiska unionens eller EU-kommissionens officiella ståndpunkt.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-19