En man flyttar stenar i en mindre å. Foto: Emåförbundet/Daniel film

Filmer om restaurering av vattendrag

Hur går en restaurering av ett vattendrag till och hur gör man det på rätt sätt? Grip on Life sprider kunskap om detta, bland annat genom filmer om enkla åtgärder som markägare kan göra på egen hand, samt en filmserie för maskinförare och arbetsledare som genomför vattendragsrestaureringar.

Enkla åtgärder i små vattendrag

Att återställa ett vattendrag till naturliga förhållanden kan innebära väldigt stora insatser, både praktiskt och ekonomiskt. Många små vattendrag är påverkade av människan och kan vara svåra att återställa helt. Men ofta kan man med enkla åtgärder återfå en del av de ekologiska funktioner som en gång funnits.

Filmerna i serien ”Enkla åtgärder i vattendrag" berättar hur du som är markägare kan tänka om du vill förbättra livsmiljöerna för till exempel fisk. 

Instruktionsfilmer för arbetsledare och maskinförare

De här filmerna handlar om de praktiska momenten i restaurering av blockrika vattendrag och fungerar som kompletterande informationsmaterial till teoretisk utbildning i vattenvård och restaurering. Filmerna riktar sig till arbetsledare och maskinförare på myndigheter, kommuner eller organisationer som ska arbeta i blockrika vattendrag.

Filmerna visar endast tekniska aspekter av restaurering, inte hur restaureringen ska göras i ett specifikt vattendrag. Varje vattendrag är unikt och åtgärderna behöver föregås av samråd med markägare och andra intressenter, tillståndsprövning och god planering. 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-05