Ett barn sitter på huk på en brygga och kikar med en gul vattenkikare i vattnet.

Skola och utbildning

Inom Grip on Life arbetar vi med att öka kunskapen om och intresset för skogens vatten bland barn, ungdomar och unga vuxna. Pedagogiskt material och utbildningsdagar är två viktiga satsningar.

Lärarhandledning för grundskolan

I lärarhandledningen ”Skogen och vattnet” finns fakta om skog, skogsbruk och vatten varvat med förslag på lektioner som inkluderar specialframtagna övningar. Många av övningarna passar bra att genomföra utomhus.

Lektionerna utgår från bokens fyra teman om skog, sjöar, våtmarker och vattendrag. Materialet kan användas i hela grundskolan – lektionerna och övningarna är olika utformade beroende på barnens ålder.

”Skogen och vattnet” har tagits fram i samarbete med externa konsulter och pedagoger.

Läs mer om lärarhandledningen "Skogen och vattnet"

Barnböcker

Barn är ofta intresserade av naturen – och det har vi tagit fasta på inom Grip on Life. Vi tror att det är viktigt att redan när barnen är små tala om skogens och vattnets betydelse, och på ett enkelt sätt förklara ekologiska samband. Samtidigt som det görs på ett både pedagogiskt och lustfyllt sätt som passar barnen!

I samarbete med externa författare har vi tagit fram två böcker för barn i förskoleåldern: ”Malva och skogsvattnets skatt” samt ”Lump önskar sig ett äventyr”.

Boken ”Lump önskar sig ett äventyr” är i första hand en digital bok. Den tryckta upplagan är begränsad och de tryckta böckerna skickar vi till förskolor och bibliotek.

Boken ”Malva och skogsvattnets skatt” går att beställa via Norra skog, partner i Grip on Life.

Läs mer och ladda ner barnboken "Lump önskar sig ett äventyr"

Läs mer om "Malva och skogsvattnets skatt"

Utbildningsdagar på naturbruksgymnasier

På landets naturbruksgymnasier utbildas ungdomar som tänker sig en yrkesbana i skogen, exempelvis som skogsmaskinförare. För elever på ett urval av naturbruksgymnasier i Jönköpings, Kronobergs och Västerbottens län arrangerar Grip on Life årliga utbildningsdagar om skogsbruk och vatten. Vi pratar bland annat om vattnets ekosystemtjänster, kantzoner, ekologiska samband och hur växter och djur i och invid vatten kan påverkas negativt av mänskliga åtgärder.

Utbildningsdagarna hålls ofta i anslutning till något av Grip on Lifes demonstrationsområde. Grip on Life anlägger också ett antal demonstrationsområden i anslutning till naturbruksgymnasier.

Läs mer om våra demonstrationsområden

Utbildningsdagar för universitetsstudenter

Grip on Life har under flera års tid fått förtroendet att hålla i en utbildningsdag för studenter på Jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, om skogens vatten och miljöhänsyn.

Vi har likaså under ett par års tid träffat studenter på Skogskandidatprogrammet vid Linnéuniversitetet, Växjö, för en heldag om skogsbruk och vatten.

Under utbildningsdagarna blandas teori med praktik inom exempelvis ämnena kantzoner, restaurering av vattenmiljöer och vattenekologi.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-08