En grupp med människor i skogen

Kontakta oss

Om du vill veta mer om projektet och vad som är på gång är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Projektledning

Gunilla Oleskog, projektledare
Telefon: 0413-294 61
E-post: gunilla.oleskog@skogsstyrelsen.se

Lena Allthin, kommunikatör och biträdande projektledare
Telefon: 036-35 93 51
E-post: lena.allthin@skogsstyrelsen.se

Fredrik Nordwall, temaledare 1
Telefon: 010-698 60 17
E-post: fredrik.nordwall@havochvatten.se

Tobias Eriksson, temaledare 2
Telefon: 010-225 43 71
E-post: tobias.eriksson@lansstyrelsen.se

Karin Malm, temaledare 3
Telefon: 035-13 68 44
E-post: karin.malm@skogsstyrelsen.se

Therese Stenholm Asp, temaledare 4 
Telefon: 010- 224 02 00
E-post: therese.asp@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen

Södra Lapplands distrikt

Kristina Nilson
Telefon: 0952-539 54
E-post: kristina.nilson@skogsstyrelsen.se

Skellefteå distrikt

Marie Lundström
Telefon: 0910-43 84 06 
E-post: marie.lundstrom@skogsstyrelsen.se

Umeå distrikt

Helena Dehlin
Telefon: 090-15 83 20
E-post: helena.dehlin@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtlands distrikt

Linda Nilsson
Telefon: 0693-66 12 42
E-post: linda.nilsson@skogsstyrelsen.se

Uppsala-Västmanlands distrikt

Magnus Lindh
Telefon: 021-15 36 33
E-post: magnus.lindh@skogsstyrelsen.se

Jönköpings distrikt

Tomas Björkesten
Telefon: 036-19 62 08
E-post: tomas.bjorkesten@skogsstyrelsen.se

Blekinge distrikt

Anna Hermansson
Telefon: 0457-45 51 98
E-post: anna.hermansson@skogsstyrelsen.se

Hallands distrikt

Karin Malm
Telefon: 035-13 68 44
E-post: karin.malm@skogsstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Josefin Olsson
Telefon: 010-698 13 81
E-post: josefin.olsson@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

Fredrik Nordwall
Telefon: 010-698 60 17
E-post: fredrik.nordwall@havochvatten.se

Länsstyrelsen Västerbotten

Tobias Eriksson
Telefon: 010-225 43 71
E-post: tobias.eriksson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jämtland

Elin Götzmann
Telefon: 010-225 33 96
E-post: elin.gotzmann@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jönköping

Linda Hassel
Telefon: 010-223 63 74
E-post: linda.hassel@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar

Carina Pålsson
Telefon: 010-223 85 35
E-post: carina.palsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Blekinge

Kim Berndt
Telefon: 010-224 01 85
E-post: kim.berndt@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Halland

Erik Wallentin
Telefon: 010-224 34 12
E-post: erik.wallentin@lansstyrelsen.se

Svensk Våtmarksfond

Hans von Essen
Telefon: 072-218 75 99
E-post: info@vatmarksfonden.se

Ume/Vindelälvens Fiskeråd

Daniel Holmqvist
Telefon: 0950-164 14
E-post: daniel.holmqvist@lycksele.se

Bottenhavets vattendistrikt/Länsstyrelsen Västernorrland

Stina Welander
Telefon: 0611-34 91 48
E-post: stina.welander@lansstyrelsen.se

Södra Skogsägarna

Carl-Johan Olsson
Telefon: 0470-893 06
E-post: carl-johan.olsson@sodra.com

Mellanskog

Per Sandberg
Telefon: 010-482 80 30
E-post: per.sandberg@mellanskog.se

Norrskog

Nina Andersson
Telefon: 010-150 25 35 
E-post: nina.andersson@norrskog.se

  • Senast uppdaterad: 2018-06-21