Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Publikationer och resultat

Här kan du läsa och ladda ner våra rapporter, faktablad och broschyrer.

Grip on Life ska bidra med ny kunskap och nya metoder, men även samla erfarenheter från tidigare LIFE-projekt, och det går bra att sprida och använda våra resultat.