Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Publikationer och resultat

I Grip on Life ska vi bidra med ny kunskap och nya metoder, och även samla erfarenheter från tidigare LIFE-projekt. Vi vill att våra lärdomar och resultat ska spridas och användas. Därför dokumenterar vi vårt arbete i rapporter och andra publikationer som du kan hitta och ladda ner här.