En flygbild som visar ett skogslandskap där flera vattendrag flyter fram. Foto: Bitzer Productions AB

Filmer om levande vattendrag

Bäckar och åar i skogslandskapet är hem för både fiskar och andra vattenlevande djur. Det finns enkla sätt att förbättra deras livsmiljöer och få en större artrikedom i vattnet. I våra filmer berättar vi om både livet i vattnet och om hur du som markägare kan göra en insats.

Att återställa ett vattendrag till naturliga förhållanden kan innebära väldigt stora insatser, både praktiskt och ekonomiskt. Men det kan vara enklare än man tror att få tillbaka vissa av de förlorade livsmiljöerna, till stor nytta för bland annat småkryp, fisk och den fridlysta flodpärlmusslan. Låt dig inspireras av filmerna om levande vattendrag!

Vill du veta mer vattenmiljöer och restaurering?

 Fakta om arter och livsmiljöer från Havs- och vattenmyndigheten

Information om restaurering i vatten från Havs- och vattenmyndigheten

 Fysisk restaurering av akvatiska miljöer, en rapport från Grip on Life

Hitta bidrag för en bättre vattenmiljö hos Havs- och vattenmyndigheten

 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-01