Omslaget till boken Skogen och vattnet. Illustration barn sitter på stubbe vid vatten.

Ladda ned vårt utomhuspedagogiska material om skog och vatten

Jobbar du som lärare? Då vill vi gärna tipsa om vår bok Skogen och vattnet – en lärarhandledning för dig som undervisar i grundskolan. Lär eleverna om vattnets betydelse för växter och djur i skogslandskapet på roligt och inspirerande sätt!

I Skogen och vattnet finns fakta om skog, skogsbruk och vatten med praktiska utomhusövningar anpassade för förskoleklass till årskurs 9. Genom att använda materialet ger du eleverna möjlighet att lära känna skogens vattendrag och våtmarker, dess invånare och nyttor.

Lärarhandledningen Skogen och vattnet omfattar 124 sidor. Det utomhuspedagogiska materialet är indelat i fyra teman:

  • En dag i skogen
  • En dag vid sjön
  • En dag i våtmarken
  • En dag vid vattendraget

Varje tema innehåller flera olika förslag på lektioner med fokus på övningar utomhus. Lektionerna är utformade på lite olika sätt beroende på barnens ålder.

Gratis att ladda ner

Skogen och vattnet kostar inget att ladda ner som pdf och det går bra att sprida boken vidare! 

Inspirationsträff

Vill du se hur Skogen och vattnet kan användas i praktiken? Vi erbjuder inspirationsträffar under 2023 och 2024 för lärare och elever! Hör gärna av dig, så berättar vi mer.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30