Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Bildavtal med fotograf eller illustratör

För att kunna lagra och använda foton, illustrationer och filmer inom projektet Grip on Life IP måste du som är upphovsperson ge Skogsstyrelsen rätt att göra detta. Det kan göras genom att du som fyller i nedanstående avtal.

Om du inte vill fylla i avtalet ska du istället meddela skriftligt att

  • du ger Skogsstyrelsen rätt att lagra och använda dina foton, illustrationer och filmer
  • Skogsstyrelsen och övriga partners inom projektet Grip on Life IP får använda det levererade materialet fritt inom projektet.

varje gång du levererar material. Du ska också följa instruktionen för bild och film i Grip on Life IP (se rubriken Instruktion för bild och film).

Avtal om användning av bild i projektet Grip on Life IP

Mellan Skogsstyrelsen och upphovspersonen, har följande avtal träffats om användning av bild och ersättning för sådan användning.

§ 1
Detta avtal omfattar fotografi, teckning, illustration, film med mera (nedan kallad bilden) som framställts av upphovspersonen och som upphovspersonen ställt, eller i framtiden ställer, till Skogsstyrelsens förfogande att använda i projektet Grip on Life IP.

§ 2
Upphovspersonen åtar sig att följa instruktionen för bild och film i Grip on Life IP (se rubriken Instruktion för bild och film).

§ 3
Skogsstyrelsen och övriga partners inom projektet Grip on Life IP får använda bilden fritt inom projektet. Bilden får användas både digitalt och i tryck, internt och externt. Bilden lagras i Skogsstyrelsens bildarkiv.

Upphovspersonens namn ska anges intill bilden i de fall det är tekniskt och/eller praktiskt möjligt. 

Upphovspersonen har rätt att såväl själv använda som medge rätt till annan part att använda bilden utan föregående samråd med Skogsstyrelsen.

§ 4
Ersättning till upphovspersonen för användning av bilden i enlighet med detta avtal utgår ej.

§ 5
Detta avtal ersätter eventuellt tidigare ingångna avtal mellan parterna beträffande användning av bild och ersättning för sådan användning i projektet Grip on Life IP.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-02