Promenad i solsken.  Foto: Kristian Svedberg

Workshop om samverkan 6-7 maj

Nyhet - 02 april 2019

Välkommen till två fullspäckade dagar om samverkan, där vi kommer att få veta mer om olika samverkansmodeller, diskutera vilka krav vi ska ställa på ett projekt för att nå framgång samt principerna kring dialog och samverkan. Workshopen är en del av arbetet inom Grip on Life, men är också öppen för dig som inte deltar i projektet. Begränsat antal platser - säkra din plats redan idag!

Tid: 6 maj kl. 11.00-17.00 och 7 maj kl. 8.00-15.00
Plats: Naturvårdsverkets lokaler, Virkesvägen 2 i Hammarby Sjöstad, Stockholm

Johanna Johansson, Fil.dr. statsvetenskap; lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Forskar om bioekonomi, politik & styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen vid Södertörns Högskola. Johanna bjuds ofta in i olika naturvårds- och skogsförvaltningssammanhang för att prata om principerna kring dialog och samverkan. Hon har bland annat arbetat inom Future Forests där de har samlat på sig en hel del empiriska studier som man kan dra lärdom av.

Johnny Fyrman, projektledare inom Södra Skogsägarna, delar med sig av sina erfarenheter av arbetet med samverkan. Vilka krav ska vi ställa på ett projekt för att nå framgång och vilka fallgropar finns? Hur värderar och väljer vi projekt?

Vi kommer även att få en insyn i olika partners arbete med samverkansmodeller, bland annat Smultronställemetoden och Open Standards. Utöver detta får vi en lägesrapport från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket om hur arbetet med den nya restaureringshandboken för våtmarker och vattendrag går. Och inte minst får vi möjlighet att ses och utbyta erfarenheter inom partnerskapet och gemensamt styra arbetet inom Grip on Life vidare.

Välkommen!