Workshop om samverkan 6-7 maj

Nyhet - 10 maj 2019

Den 6-7 maj samlade vi drygt 35 personer från alla Grip on Lifes partnerorganisationer för en workshop om samverkan. Dagarna var fullspäckade med information och erfarenhetsutbyte kring om olika samverkansmodeller, principerna för samverkan samt framgångsfaktorer för projekt.

Johanna Johansson, statsvetare och lektor vid Södertörns Högskola, berättade om principerna kring dialog och samverkan. Johanna forskar om bioekonomi, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen och har också arbetat inom Future Forests där de har samlat på sig en hel del empiriska studier som vi kan dra lärdom av.

Under rubriken "Kultur äter strategi till frukost" delade Johnny Fyrman, projektledare inom Södra Skogsägarna, med sig av sina erfarenheter av arbetet med samverkan. Exempelvis vilka krav vi ska ställa på ett projekt för att nå framgång, vilka fallgropar som finns och hur vi kan värdera projekt.

Jenny Hertzman, Länsstyrelsen i Blekinge, berättade om samverkansmodellen Open Standards och deltagarna i workshopen fick också prova på att använda metoden i praktiken.

Dessutom presenterades Smultronställemetoden som utvecklats i Kalmar län, och lyckade samverkansexempel från Ume/Vindelälvens fiskeråd. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket gav en lägesrapport om arbetet med den nya restaureringshandboken för våtmarker och vattendrag som vi ska ta fram inom Grip on Life.

Workshopen hölls i Naturvårdsverket lokaler i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Naturvårdsverket är en partner i Grip on Life. Ett stort tack till alla, både föreläsare och deltagare, som bidrog till två givande dagar med många intressanta diskussioner!