Vatten. Foto: Vilhelm von Unge

Vi firar världsvattendagen!

Nyhet - 21 mars 2022

Den 22 mars är det världsvattendagen. Dagen till ära genomför våra projektpartners Länsstyrelsen Västmanland och Skogsstyrelsen tillsammans med Sveaskog en rad aktiviteter för att förbättra vattnet i Hedströmmen.

Aktiviteterna ska bidra till att förbättra situationen för flodpärlmusslorna i Hedströmmen. Under dagen kommer Länsstyrelsen Västmanland, Skogsstyrelsen och Sveaskog bland annat att:

  • besöka Stormossen för att diskutera möjligheten att mäta grundvattennivåerna i området
  • genomföra vattenprovtagning i Grip on Lifes projektområde (provtagningen görs varje månad för att undersöka effekten av de igenlagda dikena)
  • överlämna barnboken ”Malva och skogsvattnets skatt” till förskolan Nyhammar som ligger vid Hedströmmen
  • se över vattenslingan vid Håltjärnsbäcken för att kontrollera att den är i bra skick inför säsongen
  • fylla på med broschyrer och kartor på informationscentret för flodpärlmussla i Skinnskatteberg.

I samband med världsvattendagen firar också Länsstyrelsen i Västmanland, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Mälarenergi att årets överenskommelser med aktiviteter för att förbättra vattnet i Hedströmmen är klara. Överenskommelserna, som är en del av ett långsiktigt gemensamt arbete, kommer att ”spikas” i en liten ceremoni vid anslagstavlan vid Lilla Håltjärnen.

Därför firar vi världsvattendagen

Världsvattendagen firas den 22 mars varje år. Dagen instiftades av FN år 1993 för att uppmärksamma betydelsen av färskvatten och för att verka för hållbar hantering av vattnet. Varje år belyser dagen olika vattenrelaterade teman. I år är temat grundvatten.