Studenterna i årskurs 1 på skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet besöker demonstrationsslingan Sandvadsbäcken-Emån i Kalmar län. Foto: Martin Hederskog

Vattendragsvandring med studenter från Linnéuniversitetets skogskandidatprogram

Nyhet - 14 juni 2022

En vacker vårdag i slutet av maj var Linnéuniversitetets skogskandidater, årskurs 1, på besök vid Grip on Lifes demonstrationsslinga Sandvadsbäcken-Emån för att lära sig mer om hänsyn mot skogslandskapets vattenmiljöer – från minsta surdråg via våtmarker till Emån (som är ett utpekat Natura 2000-vattendrag).

Till vår hjälp fanns Emåförbundet på plats för att tydliggöra hur skogsbruksåtgärder på land påverkar livet i vattnet och vad vi kan göra för att minska påverkan med hjälp av god planering under en omloppstid från plantering till slutavverkning. Vi tittade närmare på livet i Sandvadsbäcken genom elfiske och håvning av bottenfauna. Både fisk och insekter är goda indikatorer på hur vattnet mår och markanvändningen i närmiljön.

Engagemanget var stort under hela dagen med många intressanta diskussioner, inte minst om kantzoner – hur de ska se ut, hur breda de ska vara, vilka trädslag ska de bestå av och hur de bör skötas för bästa funktion?

Studenterna, som är framtidens länk mellan skogsägaren, företag och myndigheter, fick även lära sig mer om våtmarker och hur Grip on Life, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen arbetar för att restaurera våtmarker.

Bra respons från studenter och kursansvarig

Under vattendragsvandringen berättade vi för studenterna om bland annat vattenfrågor, ekosystemtjänster samt länsstyrelsens och Skogsstyrelsens roll i arbetet. Vattendragsvandringen blev avslutningen för studenternas kurs som handlar mycket om förutsättningarna för skogsbruk och att ekologi är en förutsättning för ekonomi.

– Studenterna var lyriska efteråt, det blev en kanonavslutning på kursen. Diskussionerna blev så naturliga men samtidigt viktiga, och alla studenter hade en väldigt positiv bild av er som kunskapskälla, rådgivare och samarbetspartner när vi gick därifrån, säger Claes-Göran Alriksson som är ansvarig för kursen på Linnéuniversitetet.

Skogskandidatprogrammet är ett treårigt program som ger studenterna en skoglig grundutbildning. Efter utbildningen kan de arbeta som skogliga förvaltare och rådgivare, och deras första jobb är ofta inköpare på skogsbolag, arbetsledare i skogsföretag eller plansättare. I dagsläget kan studenterna välja på två olika inriktningar – förvaltning eller ekologi.

Efter en mycket inspirerande dag med både nöjda arrangörer och studenter beslutade vi att välkomna även nästa års skogskandidater till Sandvadsbäcken.