Vattendragsträff vid Lyckebyån i Flakenområdet

Nyhet - 03 juni 2019

Följ med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Kalmar och Blekinge på vattendragsträff vid Lyckebyån i Flakenområdet på kvällen den 12 juni. Detta är en av flera träffar som vi bjuder in till inom projektet Grip on Life. Du som bor nära eller har mark intill Lyckebyån vid Flakensjön är särskilt välkommen till träffen.

Tid: Den 12 juni kl. 17.30-20.00
Plats: Vi samlas vid bron nedströms sjön Flaken.

Vi börjar kvällen med att bjuda på en matig fika och information vid bron nedströms Flaken. Därefter tar vi bilarna till hjälp och tar oss vidare för att se praktiska exempel på åtgärder. Kläder efter väder och stabila skor eller kängor rekommenderas.

Under vattendragsvandringen kommer Per Saarinen Claesson, Naturcentrum AB, att berätta om hur vattendraget en gång sett ut och fungerat och hur det ser ut idag. Per har gjort en biotopkartering av Lyckebyån.

Vi kommer att titta på ett praktiskt exempel vad gäller åtgärd och informera om hur lämpliga åtgärder kan förbättra vattenkvaliteten, skydda mot skyfall och torka samt gynna både växter och djur som finns i Lyckebyån.

Vi diskuterar vad man kan göra som enskild markägare och hur man kan tänka när man ska prioritera samt vilka finansieringsmöjligheter och skötselmedel som kan sökas. Under hela kvällen är du välkommen att ställa frågor, dela med dig av synpunkter och diskutera möjligheter till vattenvårdande åtgärder i området.

Välkommen!