Lyckebyån i Blekinge. Foto: Therese Stenholm Asp

Vattendragsträff vid Lyckebyån den 13 juni

Nyhet - 04 juni 2019

Följ med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Kalmar och Blekinge på vattendragsträff vid Lyckebyån i Lindås på kvällen den 13 juni. Detta är den första träffen av flera som vi bjuder in till inom projektet Grip on Life. Du som bor nära eller har mark intill Lyckebyån mellan Lindås och Vissefjärda är särskilt välkommen till träffen.

Tid: Den 13 juni kl. 17.30-20.00
Plats: Vi samlas längs grusvägen som går söder ut från Knappmålavägen mellan riksväg 28 och Lyckebyån strax sydväst om Lindås.

Vi börjar kvällen med att bjuda på en matig fika och diskussion vid den fina strömsträckan i anslutning till det gamla pappersbruket och åker sedan vidare till iläggningsplatsen för kanoter i Gusemåla. Vi kommer att röra oss kortare sträckor i skogen längs Lyckebyån. Kläder efter väder och stabila skor eller kängor rekommenderas.

Under kvällen tittar vi på viktiga miljöer, typiska djur och växter och tecken på påverkan från mänsklig aktivitet. Vi diskuterar också jord- och skogsbrukets påverkan på vattendraget och vad man kan göra som enskild markägare. Under hela kvällen kan du ställa frågor och diskutera möjligheter till vattenvårdande åtgärder i området. I anknytning till projektet finns det även möjlighet att få rådgivning och information kring bland annat. restaurering och anläggande av våtmarker.

Medverkar gör även Per Saarinen Claesson (Naturcentrum AB) som har biotopkarterat Lyckebyån. 

Välkommen!