Lyckebyån i Blekinge. Foto: Therese Stenholm Asp

Samverkan för bättre vatten i Mieån och Lyckebyån

Nyhet - 26 november 2019

Den 26–27 november arrangerar Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen i Blekinge en workshop som handlar om samverkan för bättre vatten i Mieån och Lyckebyån. Under de två dagarna ska deltagarna exempelvis prata om visionen för vattendragen och hitta gemensamma värden att bevara. Arbetet ska på lång sikt säkra åarnas framtid.

Det här är den första av fem workshops på temat hållbar utveckling av Mieån och Lyckebyån. Arbetet går ut på att ta fram åtgärdsplaner för Mieån och Lyckebyån i samverkan med personerna som lever, verkar och har intresse i åarna. Med en god samverkan kan vi hitta hållbara lösningar som långsiktigt säkrar åarnas framtid.

På workshopen kommer deltagarna att göra konkreta övningar för att hitta gemensamma bevarandevärden och sätt att stärka värdena. Deltagarna kommer också att diskutera visionen för vattendragen samt vilka hot som finns mot åarna. Workshopen innehåller också en skogsvandring och mer allmän information om Mieån och Lyckebyån.

Deltagarna i workshopen är representanter från både myndigheter och enskilda markägare som har intresse i Mieån eller Lyckebyån. För att få en bred samverkan kommer dessa representanter efter workshopen att ta med sig resultatet till sina respektive organisationer för att diskutera och förankra dem.