Vindelälven biflöde.  Foto: Elisabet Andersson

Så håller du vattnet i din skog friskt

Nyhet - 24 april 2020

Nu har vi uppdaterat och tryckt nya exemplar av broschyren Din skog, allas vatten. I broschyren kan du läsa om hur du som skogsägare kan göra för att vattnet i din skog ska hålla sig friskt!

Hur du sköter din skog påverkar kvaliteten på dricksvattnet och livet i vattnet. I broschyren Din skog, allas vatten finns goda råd för att bevara vattenkvaliteten och livet i vattnet i samband med skogsbruk. Du kan exempelvis läsa om kantzoner, skyddsdikning, passager över vattendrag, röjning och föryngringsavverkning.

För några år sedan gjorde Skogsstyrelsen en broschyr som heter Din skog, allas vatten. Nu har vi inom projektet Grip on Life uppdaterat broschyren och gjort ett nytt tryck. Vi har dessutom gjort broschyren tillgänglig som pdf.