Svaide vät med tallar som växer längs vätens kant. Solen går ner och himlen är svagt rosa.  Foto: Amanda Overmark

Pressmeddelande: Så ökar vi takten i våtmarksarbetet

Nyhet - 19 september 2023

Arbetet med att återställa våtmarker går trögt och behöver effektiviseras. Men hur? Det är den bärande frågan under Våtmarkskonferensen 20–21 september. Experter från myndigheter, intresseorganisationer och skogsbruket medverkar och ger sin bild av vad som krävs.

– Vi vill ge en rejäl skjuts till Sveriges våtmarksarbete! Såväl markägare som handläggare på myndigheter vittnar om att de ställs inför ett krångligt regelverk och oklarheter i samband med återställning av våtmarker. Trots att både förra och nuvarande regeringen satsar stora summor pengar, finns en tröghet i processen som gör att våtmarksarbetet inte lyfter, anser Hans von Essen på stiftelsen Svensk Våtmarksfond, ansvarig för konferensen som finansieras av projektet Grip on Life.

Återställning av våtmarker är en lika viktig som högaktuell fråga. Klimatet är en aspekt eftersom dikade våtmarker kan läcka stora mängder koldioxid. Att gynna den biologiska mångfalden knuten till våtmarker ett annat viktigt perspektiv. Våtmarker kan också bidra till att minska näringsläckaget till Östersjön och buffra vatten i landskapet.

På plats under Våtmarkskonferensen i Värnamo finns experter från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, LRF, Sveaskog, WWF, Göteborgs universitet med flera. Bland annat kommer frågan om dikade våtmarker och klimatet att belysas. Andra ämnen som tas upp är rätt åtgärd på rätt plats, vad som krävs för att få fart på våtmarksarbetet, aktuella finansiella stöd samt våtmarkernas betydelse för samhället.

Intresset för årets upplaga av Våtmarkskonferensen är stort med över 200 anmälda deltagare (online och på plats i Värnamo).

– Konferensens inriktning ligger i tiden. Väldigt många tycker att återställning av våtmarker är oerhört viktigt, men är bekymrade över att inte tillräckligt många marker idag återställs. Det finns hinder som behöver undanröjas för att öka takten i arbetet. Vilka de främsta hindren är, kommer de medverkande att ge sin syn på, säger Hans von Essen.

Fullständigt program finns på Våtmarksfondens webbplats.

Om konferensen

Plats: Scandic, Värnamo

Datum: 20–21 september 2023

Tid: Dag 1, kl. 13.10-17.30 (inklusive exkursion till Store Mosse). Dag 2, kl. 08.00-12.30

Arrangör: Konferensen genomförs inom EU-projektet Grip on Life IP under värdskap av Våtmarksfonden.